Megalou Meteoron, czyli Wielki Meteor

Megalou Meteoron to najstarszy i najpiękniejszy z zespołu monastyrów w środkowej Grecji. Jego opatowi podlegają pozostałe klasztory Meteorów.

Klasztor został założony w połowie XIV w. przez św. Atanazego Meteorytę i św. Jozafata. Jest umiejscowiony na skale o wysokości względnej wynoszącej 250 m. Żeby wejść do środka należy pokonać 115 wykutych w skale schodów.

Wchodząc do Megalou Meteoron warto zwrócić uwagę na znajdującą się nieopodal pustelnię św. Atanazego.

Największe wrażenie robi katolikon – kościół pod wezwaniem Wszystkich Świętych. Jest budowany na planie krzyża z podpartym przez dwie kolumny sklepieniem.

Świątynia jest pokryta malowidłami ściennymi przedstawiającymi m.in. męczeństwo świętych, Pierwszy Synod Ekumeniczny czy wniebowzięcie Matki Bożej. W kopule głównej można zobaczyć malowidło na którym widnieje Chrystus Pantokrator.

Część malowideł jest ostatnim dziełem wielkiego kreteńskiego twórcy ikon – Teofanisa. Najwięcej dekoracji wykonano w połowie XVI w. za czasów opata Symeona. Duże wrażenie na turystach robi ozdobny, osiemnastowieczny ikonostas z carskimi wrotami. W narteksie znajdują się groby założycieli klasztoru – św. Atanazego i św. Jozafata.

Uwagę przyciągają także drogocenne ikony czy bogato zdobiony tron biskupi.

Megalou Meteoron do zwiedzania oddany jest także dawny refektarz. Obecnie mieści się w nim muzeum.

SPRAWDŹ JAKA JEST TERAZ POGODA W GRECJI
Meteory, Grecja

Meteory, Grecja (fot. BigStock)


Mapa Grecji, Meteory

Podobne artykuły