Opactwo Westminsterskie – średniowieczny skarb

Opactwo Westminsterskie to jedna z najważniejszych świątyń Anglii, wzniesiona w średniowieczu, w której odbywają się podniosłe uroczystości koronacji i pochówku monarchów brytyjskich. O randze tego miejsca świadczy również jego wygląd i piękne wnętrze.

Opactwo Westminsterskie w Londynie

Opactwo Westminsterskie w Londynie (BigStock)


Nie wiadomo kiedy dokładnie powstał pierwszy zakon na terenie dzisiejszego opactwa. Oficjalne źródła podają, że zbudowano tu kościół Benedyktynów w roku 1050, ale dwieście lat później w jego miejsce powstała nowa świątynia. Na przestrzeni wieków budowla zmieniała swój wygląd i ulegała przebudowom jak również na przemian traciła i zyskiwała swoje znaczenie.

Począwszy od XI wieku do dnia dzisiejszego w świątyni odbyły się ceremonie koronacji 60 monarchów. W opactwie pochowano około 3300 zasłużonych dla kraju ludzi: polityków, naukowców, artystów, poetów, pisarzy i muzyków. Oprócz tego ufundowano około 600 pamiątkowych tablic dla osób zasłużonych, które nie zostały pochowane w opactwie.

Na co warto zwrócić uwagę w opactwie:

– zachodnie wieże, które zostały dobudowane w 1745 roku, ich wysokość to 96 metrów,

– Lady Chapel, kaplica ze stallami i pięknymi sklepieniami,

– nawa główna o imponujących rozmiarach,

– kapitularz zdobiony kafelkami z XIII wieku,

– wewnętrzne krużganki,

– kaplica św. Edwarda z grobowcami monarchów z czasów średniowiecza,

– zakątek poetów, gdzie pochowano wybitnych pisarzy i poeci, między innymi Charles Dickens, Rudyard Kipling, Robert Browning,

We wnętrzu kolegiaty można zwiedzić muzeum, w którym znajduje się ekspozycja wielu pamiątek związnych z historia opactwa.

Zwiedzając Opactwo Westminsterskie trzeba pamiętać, żeby koniecznie przespacerować się wokół świątyni. Warto zwrócić uwagę na masywne przypory, rozmaite zdobienia oraz witraże. Największe wrażenie robi jednak wejście północne o niezwykle bogatej ornamentyce.

Opactwo Westminsterskie zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO w 1987 roku.

NAJTAŃSZY PRZEWODNIK PO LONDYNIE

Przewodnik po Londynie

Podobne artykuły