Grecka Agora – miejsce wszelkich spotkań w czasach antycznych

W każdym z greckich polis znajdowało się miejsce, które pełniło centrum życia kulturalnego, politycznego i społecznego. Takie miejsca nazywamy agorami.

Miejsce, w którym powstała ateńska agora zostało wybrane za czasów archonta Solona. Agora była rozbudowana zarówno przez Greków, jak i Rzymian.

W poprzek agory biegnie prowadząca na Akropol droga panatenajska, będąca trasą odbywanego raz na cztery lata pochodu z okazji święta Panatenajów.

Uwagę turystów odwiedzających agorę, bądź tylko podziwiających ją z wysokości Areopagu, przyciąga Stoa Attalosa – zrekonstruowany obecnie budynek, który w starożytności pełnił funkcję podobną do naszych Sukiennic. Obecnie jest siedzibą Muzeum Agory

Niedaleko od Stoi Attalosa znajdują się pozostałości Heliai, najwyższej instancji sądowej w Atenach. To właśnie tam skazano na śmierć Sokratesa.

Zainteresowanie wzbudzają też centralnie położone pozostałości Odeonu Agryppy, zbudowanego w 20 r. p.n.e. W latach swojej świetności mógł pomieścić około 1000 widzów. W V w. został zniszczony i na jego miejscu wybudowano gimnazjon.

Na wzgórzu nad agorą mona zobaczyć zbudowany w stylu doryckim Hefajstejon – świątynię poświęconą bogu Hefajstosowi, która jest jedną z najlepiej zachowanych starożytnych budowli w Grecji.

SPRAWDŹ JAKA JEST TERAZ POGODA W ATENACH
Wejście do Odeonu Agryppy

Wejście do Odeonu Agryppy (fot. By Janmad (Own work) [GFDL or CC BY-SA 4.0-3.0-2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons(


Mapa Grecja, Mapa Ateny

Podobne artykuły