Kościół Sagrada Familia – niedokończone dzieło Gaudiego

Jedno z najsłynniejszych dzieł Antonio Gaudiego, kościół Sagrada Familia jest również dobrze znanym symbolem Barcelony i znajduje się na światowej liście dziedzictwa kulturowego UNESCO.

Artysta miał tylko 30 lat, gdy zlecono mu budowę świątyni. Niestety nigdy jej nie ukończył, gdyż zginął tragicznie w wypadku samochodowym na skrzyżowaniu ulic Bailen i Gran Via. W tym czasie ukończona była zaledwie jedna czwarta kościoła. Na wschodniej fasadzie stała tylko jedna wieża boczna, a w planie przewidziano ich aż osiemnaście. W założeniu Gaudiego miały one symbolizować dwunastu apostołów, Maryję i Jezusa oraz czterech ewangelistów.

Dalsza budowa świątyni Sagrada Familia była jednak wciąż możliwa, gdyż Gaudi pozostawił gotowe szkice oraz notatki. Na tej podstawie powstał plan ukończenia kościoła, a prace trwają do dziś. Szacuje się, że budowa zostanie ukończona w roku 2026, czyli w setną rocznicę śmierci Gaudiego.

Kościół Sagrada Familia zbudowany jest na planie krzyża. Nawa główna mierzy czterdzieści pięć metrów a nawy boczne po trzydzieści. Ściany w całości pokrywają rzeźby, dekoracje i ornamenty, często dość odważne i nieco abstrakcyjne.

Na trzech fasadach świątyni przedstawiono dzieje i całe życie Jezusa od jego narodzin po ukrzyżowanie i zmartwychwstanie. Idąc wzdłuż fasady wschodniej od strony ulicy Carrer de Marina zobaczymy historię narodzin mesjasza przedstawioną za pomocą rzeźb Świętej Rodziny. Warto przyjść tu o wschodzie, gdy słońce oświetla łuki trzech portali symbolizujących wiarę, nadzieję i miłość

Od ulicy Carrer de Sardenya znajduje się fasada zachodnia, na której znajdują się obrazy męki pańskiej. Mająca pełnić rolę głównego wejścia południowa fasada przedstawia zmartwychwstanie Chrystusa.

SPRAWDŹ JAKA JEST TERAZ POGODA W BARCELONIE
Kościół Sagrada Familia w Barcelonie

Kościół Sagrada Familia w Barcelonie (fot. BigStock)


Mapa Hiszpanii, Mapa Barcelony

Podobne artykuły