Synagoga Pokoju
  • Synagoga Pokoju

    Synagoga Pokoju to żydowska świątynia wybudowana na miejscu Starej Synagogi, pełni nie tylko funkcje reli ...

    Synagoga Pokoju to żydowska świątynia wybudowana na miejscu Starej Synagogi, pełni nie tylko funkcje religijne. ...

    Czytaj więcej